search
Đăng nhập
2 bình chọn
Mn cho hỏi sao luna lv 47 đi cung binh mà có skill nữ hoàng giáng lâm của phi binh vậy ?

1 Câu trả lời

1 thích
Nữ hoàng giáng lâm là skill faction buff có thể học khi lên level 35. Nếu chơi Luna cung binh mà có skill này thì dễ hiểu là người đó ban đầu chơi Phi binh, sau khi lấy faction buff thì chuyển sang học nghề Cung binh thôi.

Bạn dùng Ma thạch để chuyển nghề, khi đó bạn có thể lựa chọn nhiều loại lính cũng như kỹ năng của các nhánh nghề đã học.

Ma thạch khá đắt nên suy tính kỹ nên ưu tiên hero nào phải học cả 2 nhánh nghề.
u/