search
Đăng nhập
0 bình chọn
Phần story challenge map cuối cùng elite -7 con ngựa, team 8 con ngựa nó lao vào phát chết sạch cả team, bác nào qua rồi cho em xin cái tip

2 Trả lời

0 bình chọn
Mình dùng Mephala làm cái chuông bảo vệ cầm cự được một tí nhưng do không có nâng skill cho Mephala nên cũng đành chào thua.
u/
0 bình chọn
Mình lv 78, dùng 6 con tank,Roc , Stom và hero Solmyr thêm buft ở Kinh store +20 mana,regen +2, 10% Dam thì qua được.
u/