search
Đăng nhập
0 bình chọn
2 ngày nay 1 hôm bị mất sạch heaven cast stone, 1 hôm mất hết sạch gold 10m gold, giờ gửi report như nào các bác chỉ em với

1 Câu trả lời

0 bình chọn
Mình chưa gặp tình trạng như của bạn, nhưng theo như các game khác thì gửi mail cho bọn nhà phát hành.

Bạn vào phần Support trong game (ngay màn hình đăng nhập có, hoặc nếu đã log vào rồi thì vào profile nhân vật trong game → More → Support).

Khi bấm vào đây sẽ mở ra trang web về những câu hỏi thường gặp (FAQ), ở cuối trang có dòng chữ "Can't find what you are looking for? You can contact us". Bấm vào link sẽ mở ra một form nhập nội dung gửi mail.

Game chỉ hỗ trợ tiếng Anh nên phải gửi tiếng Anh.

Khi gửi mail để thuận tiện nhớ nói Tên nhân vật (In-game Name) và Server (ví dụ EU-18). Nội dung đại khái: "I would like to report a game glitch. During the last 2 days, I experienced a glitch in Era of Chaos that made all my heaven-cast stones vanish and I also lost 10 million of gold. Please check if you can help me with this. Thanks."
u/
Cảm ơn bạn, chi tiết đến cả viết hộ tiếng anh, quá tuyệt vời