search
Đăng nhập
4 bình chọn
Tại sao có lúc con rồng xanh Baby Azure Dragon của bộ đồ Dragon Father lúc xuất hiện đầu trận, lúc thì mãi sau mới xuất hiện? Vị trí xuất hiện của con rồng này như thế nào? Và muốn nâng cấp cho nó thì nâng ở chỗ nào ngoài việc nâng cấp bộ đồ artifact này?

1 Câu trả lời

1 thích
Bộ đồ artifact Dragon Father cho phép bạn summon ra con rồng con Baby Azure Dragon, đây coi như là một phép summon miễn phí.

Bình thường bắt đầu vào trận đấu, các phép của hero sẽ reset thời gian hồi chiêu. Nếu bạn chơi hero Solmyr thì hero này có kỹ năng specialty cho phép được dùng ngay các hero spell ngay đầu trận. Nói cách khác, thời gian cooldown cho các phép này là 0. Vì thế phép summon ra con Baby Azure Dragon cũng sẽ dùng được ngay. Như vậy, khi bạn chơi hero Solmyr thì con rồng luôn xuất hiện đầu trận.

Với các hero khác, thì phải chờ thời gian cooldown. Thời gian chờ khoảng 20 giây, và bay một vòng mất thêm 5 giây nữa :)

Về vị trí xuất hiện thì ban đầu mình nghĩ con rồng này cũng xuất hiện vào vị trí còn thiếu trên hàng thủ như con Armed Skeleton của bộ đồ Undead King. Nhưng sau này coi lại thì thấy dường như chỉ xuất hiện vào vị trí hàng thứ 3 (nếu đếm từ trên xuống).

Về nâng cấp cho lính summon, bạn có thể xem nâng cấp phép trong nhà Magic Guild : mục Elemental nhánh giữa, và mục Chaos với các phần có liên quan Summon. Tuy nhiên, do con rồng này được summon miễn phí từ bộ đồ nên không rõ lắm game này có phân biệt kỹ càng giữa lính summon từ phép của hero hay từ artifact.

Tương tự, kỹ năng specialty của Zydar cũng nâng cấp cho lính summon, nhưng chưa rõ lắm có ảnh hưởng đến những con lính summon kiểu như Baby Azure Dragon hay không.
u/