search
Đăng nhập
5 bình chọn

Lana là hero rất mạnh về phép thuật, đặc biệt là tấn công đơn mục tiêu. Kỹ năng thiên phú của Lana có thể tăng sức sát thương phép lên 30%, nên có lẽ Lana là tướng hay nhất để có thể đánh rồng băng. Chú ý rằng thiên phú này đòi hỏi Lana phải bước vào trận đấu, nghĩa là nếu đánh đơn mục tiêu thì Lana sẽ có buff tăng 30% này. Ngoài ra, tầm đánh của Lana cũng tăng thêm 1 ô, tức đánh 3 ô, cũng là một lợi thế rất lớn.

Trong PVP, Lana không có phép gì đặc thù cho riêng mình, nhưng những phép đánh AOE mạnh như Băng chùy, hay Hố đen kết hợp với tầm đánh được tăng lên sẽ giúp Lana là một trong những pháp sư mạnh nhất game.

Chọn nghề cuối

Trong 2 nhánh nghề mà Lana có thể học thì nhánh nghề Hắc Ám Công Chúa (Dark Princess) có chỉ số Trí lực cao hơn nên sẽ là nhánh nghề tốt nhất cho Lana. Việc học cả 2 nhánh nghề cho Lana cũng không cần thiết vì ở nhánh nghề Hắc Ám Công Chúa (Dark Princess), Lana đã có thể học 2 kỹ năng tốt là Băng chùy (chuyên đánh lính tank) và Hố đen. Nếu bạn có dư tài nguyên và ma thạch, thì có thể học kỹ năng Thiên phạt ở nhánh nghề còn lại. Phép Thiên phạt này cực kỳ hữu hiệu khi đánh PVE các trận có nhiều lính undead.

Chọn lính

Lính hợp nhất với Lana là Ma nữ.

Chọn trang bị và phụ ma

Thiên phú của Lana rất rõ ràng, bạn sẽ chọn các trang bị tăng Trí lực, hoặc sát thương phép.

Vũ khí: Vũ khí tốt nhất cho Lana có lẽ là cây trượng Astaroth (tăng Trí lực và có hiệu ứng gây choáng), có thể dùng đánh đơn mục tiêu rất tốt. Các vũ khí khác cũng dùng tốt cho Lana là Ánh trăng màu xanh (Blue Moon) - tăng Trí lực và Ma thủ, hay Mặt trăng màu đỏ (Red Moon) - tăng Trí lực và Máu.

Không nên chọn các loại trượng có yêu cầu phải đạt lượng máu theo yêu cầu vì Lana không phải tướng Trị liệu nên bạn không thể luôn chắc chắn máu của Lana lúc nào cũng cao.

Hộ giáp: Lana có một trang bị riêng cho mình là giáp Cô dâu đen (Black Bride) - tăng máu và có khả năng tạo debuff cho địch, nên sẽ kết hợp hiệu quả nếu bạn dùng với cây trượng Astaroth. Lựa chọn khác là Áo bông thiên nữ (Tenyo's Robe).

Trang sức: Đánh PVE, trang sức tốt nhất là Hoa hồng Vidar (Vidar's Rose) - tăng Trí lực kèm khả năng làm địch mất buff. Đánh PVP, món đồ Nhẫn thần thánh (Holy Ring) là tốt nhất cho dòng tướng mage nói chung vì ngoài tăng trí lực thì có khả năng miễn dịch không dùng được kỹ năng.

Phụ ma: Nếu bạn dùng nhiều phép có hồi chiêu nhanh thì nên dùng phụ ma Ma thuật (để tăng sát thương). Nhìn chung đây là hướng chọn phụ ma thường được chọn. Nếu bạn dùng nhiều phép có hồi chiêu lâu (ví dụ như Hố đen) thì nên dùng phụ ma Đồng hồ (để giảm hồi chiêu).
Trong đấu PVP, có thể cân nhắc dùng phụ ma Gió nhẹ.

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời hay bình luận.