search
Đăng nhập
3 bình chọn
Khi mình vào trận làm nhiệm vụ 5 (Màu trái tim) của Listell thì có Feraquea cứ hoán đổi vị trí với hero của mình. Mình đánh chết nó nhưng dân làng lại đánh mình rồi chết luôn. Cách làm nhiệm vụ này thế nào?

1 Câu trả lời

1 thích
Màn này bạn cần một hero có khả năng đánh 2 lần, hoặc đánh xong rồi rời vị trí. Hero đánh 2 lần tiêu biểu nhất là Cherie, vì thường ai cũng có Cherie. Nếu bạn không có Cherie thì cần một hero có kỹ năng "Vòng vo" hoặc có Thiên phú cho phép sau khi kết thúc hành động sẽ di chuyển thêm.

Cách đánh bạn tham khảo như thế này: Vào đầu trận, dùng hero có khả năng chuyển xa như Leon hay Lanford (Lanfengte) với kỹ năng "Tinh thần kỵ sĩ", hoặc Phi binh như Luna, hoặc bất cứ Kỵ binh nào có kỹ năng "Cường tập" như Sonya hay Matthew. Bạn cho hero này đánh chết con Oman hay Omar. Sau đó, Ferequea xuất hiện và bạn dùng Cherie tiêu diệt. Đánh xong rồi thì chạy ra ngoài và diệt hết bọn Undead còn lại.

Màn này bạn có hero mạnh đánh mới dễ, chứ nếu còn yếu thì đánh rất cực.
u/