search
Đăng nhập
3 bình chọn
Màn Dark mình đánh rất dễ nhưng màn Light này hơi giống TOA 11-2 có 2 con Angel đánh hơi khó. Mẹo đánh ở đây là gì?

2 Trả lời

2 bình chọn
Màn này mình đánh khi có bộ đồ Dragon Father nên dễ hơn nhưng bạn có thể tham khảo.

Mình dùng Solmyr trong màn này và chỉ dùng 1 con lính tank duy nhất là con Azure Dragon của bộ đồ Dragon Father. Nếu bạn chưa có đủ set đồ thì dùng 1 con lính tank khỏe, ví dụ Behemoth. Lý do dùng 1 con lính tank là để cho 2 con Angel tụ lại 1 chỗ. Khi đó mình dùng phép đánh được cả 2 con. Trong màn này mình chỉ dùng phép cast vào 2 con Angel này: Chain Lightning, Lightning Bolt, và Air Arrow.

Mình có dùng Naga + Dendroid Guard chui qua cửa biến để đến chỗ 4 con Swordman, và hình như mình có cho cả Vampire hay 1 con lính Charge nào đấy qua cửa biến thì phải nhưng mình nghĩ ở đây không quan trọng lắm. Quan trọng là cast phép vào 2 con Angel.

Lính còn lại chủ yếu là Caster/Ranged linh tinh như Roc, Storm Elemental... để đánh 2 con Angel.
u/
1 thích
Tùy cách đánh nhưng có 1 cách mình thấy dễ dùng nhất.

+ Dùng skeleton. Con này có phản dam tới nên angel tụt máu rất nhanh

+ Dùng Luna. Tường lửa đốt phát 30% hp.

Lính còn lại thì cho 1 con tank vs monk để hồi. Phải mang 1 con choáng vào như psy để qua.

Xong qua 2 con angel lính sẽ đánh phá tháp. Đợi 4 toán swordman cùng vào thì đặt tiếp tường lửa để đốt là qua
u/