search
Đăng nhập
1 thích
Mình đang chơi Trial of Hero mình muốn chuyển qua máy khác thì làm thế nào, nhờ mọi người chỉ giúp, xin cảm ơn!

1 Câu trả lời

1 thích
Game này cũng như tất cả các game online trên mobile nói chung thì bạn cần gắn tài khoản game với email của bạn.

Trong game Trials of Heroes, bạn click vào nhận vật trong game của bạn, rồi thực hiện thao tác gắn kết tài khoản game vào email. Đơn giản là bạn khai email của bạn và tạo một mật khẩu để đăng nhập. Đây là mật khẩu đăng nhập game, không nhất thiết phải trùng với mật khẩu mail của bạn.

Sau khi hoàn thành,  bạn chuyển qua máy khác. Bạn cài game như bình thường, và khi đăng nhập thì dùng email và mật khẩu.

Có lẽ bạn phải chờ hết giai đoạn giới thiệu game cho người mới chơi, đến khi hoàn toàn kiểm soát được thì vào phần tài khoản game để chuyển.
trước u/