search
Đăng nhập
8 bình chọn
4 quan tâm
Ý nghĩa của các từ product, goods, merchandise, merch khác nhau ra sao và dùng chúng trong ngữ cảnh nào?
trong TIẾNG ANH bởi

1 Câu trả lời

5 bình chọn
Product là sản phẩm, là danh từ chỉ những thứ được sản xuất ra. Nó có thể được dùng để bán hoặc không. Nếu nó không dùng để bán, hoặc trong giai đoạn chưa đem ra thì trường thì chỉ gọi là sản phẩm, và chưa được gọi là hàng hóa.
 
Goods: danh từ số nhiều chỉ chung các sản phẩm được đem đi bán. Nói cách khác, goods là hàng hóa. Chú ý từ này luôn ở số nhiều.
 
Merchandise là từ dùng trong ngôn ngữ trang trọng, dùng để chỉ hàng hóa mua hoặc bán. Từ này thường dùng trong các văn kiện như hợp đồng. Chú ý từ này là danh từ không đếm được.

Merch là dạng viết tắt và không trang trọng của merchandise, thường dùng trong văn nói. Ví dụ như các ca sỹ, diễn viên bán hàng lưu niệm như áo thun thì các sản phẩm bán như vậy gọi là merch. Come get your merchHãy đến lấy hàng của anh. Từ này cũng là danh từ không đếm được.
bởi