search
Đăng nhập
5 bình chọn
4 quan tâm
Không như Râu Trắng tuyên bố sở hữu đảo Người Cá, hay Big Mom sở hữu đảo Wholecake, tại sao không thấy Shanks sở hữu một hòn đảo nào?
trong ONE PIECE u/
Chia sẻ:       

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời hay bình luận.