search
Đăng nhập
5 bình chọn
9 quan tâm
Khi chọn làm hàng thủ thì nên chơi Swordsman hay Dendroid Guard?
trong MIGHT & MAGIC HEROES: ERA OF CHAOS bởi

1 Câu trả lời

4 bình chọn
Nếu bạn đang dùng hero Catherine thì dùng Swordsman là chuyện buộc phải làm, vì sẽ phát huy tối đa sức phòng thủ của Swordsman.
Nếu đang chơi hero Ryland thì Dendroid Guard là lựa chọn chính xác.
 
Nếu đang chơi hero không phát huy mạnh về 2 loại quân này, thì Dendroid Guard sẽ tốt hơn, thủ chắc hơn, gây hiệu ứng chậm hiệu quả kể cả quân địch ở gần đó, chứ không chỉ quân địch đánh trực tiếp Denroid. Tuy vậy, nâng cấp cho Dendroid Guard khó hơn vì đây là unit 1 lính nên kiếm mảnh ghép khó cũng như nguyên liệu nâng cấp trong nhà Barracks (là Dragonsteel) cũng khó kiếm. Nếu không nạp tiền thì cứ dùng Swordsman cho dễ vì mấy mảnh ghép Swordsman dễ dàng mua trong Marketplace.
bởi