search
Đăng nhập
3 bình chọn
3 quan tâm
Tại sao tháng cuối cùng theo lịch âm lại gọi là tháng chạp?
trong TIẾNG VIỆT u/
Chia sẻ:       

1 Câu trả lời

2 bình chọn
Theo từ điển Trần Văn Chánh thì "lạp" là lễ tế thần vào tháng cuối năm âm lịch, và chữ "lạp nguyệt" 臘月 là ngày giỗ ngày chạp, tháng chạp. Chữ "臘月" tra bên tiếng Hán, được giải thích là chữ lạp "臘" là cúng tế động vật săn bắn vào cuối năm. Ví thế chữ "lạp nguyệt" được xem là tháng hiến tế. Chữ "lạp" xuất hiện vào khoảng thời nhà Chu, khi đó có một số nơi có tổ chức tế hết năm vào tháng này và gọi nó là "lạp" (臘).
 
Theo từ điển Đại Nam Quấc Âm Tự Vị của Huỳnh Tịnh Của thì chạp là "Cúng vật săn bắn trong tháng 12".

Như vậy, có khả năng chạp là biến âm của lạp.
u/