search
Đăng nhập
4 bình chọn
2 quan tâm
Đây chắc chắn là từ mượn tiếng nước ngoài nhưng cụ thể như thế nào?
trong TIẾNG VIỆT bởi

1 Câu trả lời

3 bình chọn
Đây từ gốc tiếng Pháp "Allez! Hâte", đọc trại đi thành A-lê-hấp.
bởi