search
Đăng nhập
3 bình chọn
4 quan tâm
Nguồn gốc chữ "A Lô" này là do đâu, và có ý nghĩa gì?
trong TIẾNG VIỆT u/
Chia sẻ:       

1 Câu trả lời

2 bình chọn
Chữ "A Lô" là từ tiếng Pháp "Allô", là tiếng chào hỏi khi bắt đầu cuộc gọi điện thoại. Nhưng chữ "allô" này bắt nguồn từ chữ "hallo" trong tiếng Anh. Khi điện thoại mới được phát minh, phần lớn điện thoại người Pháp sử dụng là nhập khẩu từ Mỹ. Khi đó người ta nói "Hallo, Hallo" khi bắt đầu cuộc gọi. Chữ "Hello" trong Anh cũng là biến thể của hallo, và được cho là dùng đầu tiên bởi Thomas Edison khi nói chuyện bằng điện thoại.

"Hallo" hoặc biến thể "hollo" là tiếng la để kêu gọi sự chú ý. Nguồn gốc xâu xa của chữ "hallo" này có thể là từ chữ "hallow" một tiếng hét thúc chó đi săn, hoặc tiếng gọi thuyền, gọi đò.
u/