search
Đăng nhập
3 bình chọn
2 quan tâm
Bến là nơi tàu thuyền neo đậu, nhưng nếu ghép với tre thì hơi kỳ, chẳng lẽ đây là cái bến bán cây tre. Có phải địa danh này có liên quan đến cây tre?
trong TIẾNG VIỆT bởi

1 Câu trả lời

2 bình chọn
Có nhiều nguồn nói rằng địa danh Bến Tre là xuất phát từ tiếng Khmer Sóc Tre. Theo nhà văn hóa Vương Hồng Sển, thì Bến Tre vốn là xứ sinh sản và sản xuất nhiều cá tôm, cho nên xưa, người Khmer gọi là Srok treay (đọc là sốc tre), nhưng sau này người Khmer gọi theo người Kinh là bến có nhiều tre để phân biệt với địa danh Cần Thơ, cũng có nhiều tre, người Khmer gọi tre là rusei, nên có hai địa danh rành rẽ: prêk rusei (sông tre): chỉ Cần Thơ/prêk kompong rusei để chỉ Bến Tre.
 
Qua khảo cứu thì thấy người Khmer gọi Bến Tre là Kâmpong Russei ( កំពង់ឫស្សី ). Trong đó Kâmpong ( កំពង់ ) là bến tàu, bến cảng, còn Russei ( ឫស្សី ) là tre. Còn chữ Sốc Tre ban đầu thì có nghĩa là srok ( ស្រុក, làng), trei ( ត្រី, cá).
bởi