search
Đăng nhập
3 bình chọn
2 quan tâm
Tên gọi Đồng Tháp hay Đồng Tháp Mười là từ đâu?
trong TIẾNG VIỆT bởi

1 Câu trả lời

2 bình chọn
Tiếng Việt gọi Đồng Tháp Mười tức chỉ vùng đồng có cái tháp mười tầng, hiện tháp đã không còn, chỉ còn lại vết tích của nền đất và trong ký ức của những lão nông tri điền.
 
Tên gọi Đồng Tháp Mười xuất phát từ tên Gò Tháp là một địa chỉ di tích lịch sử mà có liên quan đến văn hóa Phù Nam.
Từ quan niệm Gò Tháp Mười là di tích của một ngôi tháp 10 tầng. Vào năm 1957, Ngô Đình Diệm cho xây dựng lại ngôi tháp gồm 10 tầng, cao 42 m, gọi là Tháp Mười để các sư thờ cúng phật, nhưng sau này lại dùng Tháp Mười để làm viển vọng đài qua đó để quan sát vùng đất xung quanh.
 
Có lẽ tên gọi Đồng Tháp Mười là từ đó.
bởi