search
Đăng nhập
6 bình chọn
3 quan tâm
Chữ "lon" có nghĩa là gì?
trong TIẾNG VIỆT u/
Chia sẻ:       

1 Câu trả lời

5 bình chọn
Chữ "lon" ban đầu xuất phát từ tiếng Pháp "galon" để chỉ phù hiệu của sĩ quan quân đôi đeo để thể hiện cấp bậc. Lên lon theo nghĩa đó là lên cấp bậc.
 
Sau này, khi người Mỹ vào Việt Nam thì họ dùng gallon để đo thể tích chất lỏng. Nên người miền Nam gọi cái đồ vật chứa chất lỏng là cái lon, có thể là do hai chữ 'galon' và 'gallon' hơi giống nhau nên có 1 kiểu cắt chữ như nhau.
 
Từ khi có loại hộp thiếc đựng 397 gam sữa đặc có đường của hãng Nestlé (Pháp), người ta dùng lon đựng sữa, gọi là lon hoặc lon sữa bò để đong lường gạo thóc. Dung lượng của một lon bằng 1/3 lít.

Với nghĩa đó, lon là vật dụng bằng kim loại dùng để đo thể tích, hoặc để chứa chất lỏng.
u/