search
Đăng nhập
5 bình chọn
26 quan tâm
Mình nên mua lính từ nhiều thành khác nhau hay tập trung vào một thành cố định?
trong MIGHT & MAGIC HEROES: ERA OF CHAOS u/
Chia sẻ:       

1 Câu trả lời

3 bình chọn
Nếu chơi tập trung 1 thành thì phải đợi late game mới thấy được sự cộng hưởng các quân lính của thành đó. Quân phải lên cấp màu đỏ, và chọn phải hero có tính năng cộng điểm cho thành đó. Ví dụ như thành Castle thì chọn Roland.

Hiện cũng chưa rõ game này có phát triển hết danh sách các hero như trong Heroes 3 hay không. Vì thế, có lẽ nên chơi tùy cơ ứng biến vậy.
u/