search
Đăng nhập
6 bình chọn
12 quan tâm
Khi nói về game online.
trong GAME u/
Chia sẻ:       

1 Câu trả lời

3 bình chọn
F2P là free to play, bạn có thể chơi miễn phí.
P2W là pay to win, có nghĩa là nếu bạn muốn thắng, muốn leo top, muốn xưng hùng xưng bá thì phải móc hầu bao ra cho nhà phát hành để mua vật phẩm game chẳng hạn.
u/