search
Đăng nhập
8 bình chọn
26 quan tâm
Trong mô tả thấy con Pit Fiend ngoài triệu hồi Demon, có tăng thuộc tính cho con Imp. Vậy có nên chơi kèm nó không?
trong MIGHT & MAGIC HEROES: ERA OF CHAOS u/
Chia sẻ:       

2 Trả lời

4 bình chọn
Theo một số nguồn thảo luận thì có thể đây là lỗi dịch, con Pit Fiend chỉ có tăng thuộc tính cho con Demon mà nó tạo ra. Ngay cả khi nó có tăng đi nữa thì cũng không đáng vì con Imp không có gì đặc biệt lắm. Nếu chơi early game thiếu quân defense thì đập vào thôi.
u/
1 thích
Chơi Pit Fiend thì chơi kèm Demon thôi, không nên chơi thêm Imp nếu có nhiều lựa chọn tốt hơn.
u/