search
Đăng nhập

MIGHT & MAGIC HEROES: ERA OF CHAOS

Might & Magic Heroes: Era of Chaos tip hướng dẫn chơi chơi hiệu quả.

Might & Magic Heroes: Era Of Chaos

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Thành Inferno

Hero: Rashka

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina,

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Thành Tower

Hero: Solmyr

Unit: Gianthay Titan (Ranged), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclopse (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

(Black Dragon, Scorpicore, Minotaur, Medusa, Evil Eye, Harpy, Triglodyte)
Chưa hoặc không phát triển.

Thành Fortress

(Hydra, Wyvern, Gorgon, Basilisk, Serpent Fly, Lizardman, Gnoll)
Chưa hoặc không phát triển.

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Cystal Dragon, Azure Dragon

4 bình chọn


5 quan tâm 1 trả lời
6 bình chọn


4 quan tâm 1 trả lời
8 bình chọn


5 quan tâm 2 trả lời
Trong mô tả thấy con Pit Fiend ngoài triệu hồi Demon, có tăng thuộc tính cho con Imp. Vậy có nên chơi kèm nó không?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 12/2/’20 trong MIGHT & MAGIC HEROES: ERA OF CHAOS bởi nevermore
6 bình chọn


48 quan tâm 2 trả lời
Trong Barracks mình nên xây nhà nào, hay xây tất cả?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 12/2/’20 trong MIGHT & MAGIC HEROES: ERA OF CHAOS bởi xwin
9 bình chọn


80 quan tâm 2 trả lời
5 bình chọn


6 quan tâm 1 trả lời
Mình nên mua lính từ nhiều thành khác nhau hay tập trung vào một thành cố định?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 12/2/’20 trong MIGHT & MAGIC HEROES: ERA OF CHAOS bởi reaper9
6 bình chọn


9 quan tâm 1 trả lời
5 bình chọn


9 quan tâm 1 trả lời
Khi chọn làm hàng thủ thì nên chơi Swordsman hay Dendroid Guard?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 11/2/’20 trong MIGHT & MAGIC HEROES: ERA OF CHAOS bởi lamchu
9 bình chọn


44 quan tâm 1 trả lời
Nếu chơi server mới thì nên dùng kim cương vào việc gì thì đỡ lãng phí?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 6/2/’20 trong MIGHT & MAGIC HEROES: ERA OF CHAOS bởi yuki98
5 bình chọn


22 quan tâm 1 trả lời
Trong Era of Chaos làm sao có thể thoát guild cũ và gia nhập guild mới? Có điều kiện gì không?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 21/1/’20 trong MIGHT & MAGIC HEROES: ERA OF CHAOS bởi tieuhy
6 bình chọn


29 quan tâm 1 trả lời
Mình xếp đội hình như thế nào để làm nhiệm vụ Combat Training 3 trong phần Royal Training Ground?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 23/12/’19 trong MIGHT & MAGIC HEROES: ERA OF CHAOS bởi blade8
6 bình chọn


19 quan tâm 1 trả lời
Đội hình bên địch toàn trùm mà bên mình toàn quân cùi bắp làm sao đánh?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 23/12/’19 trong MIGHT & MAGIC HEROES: ERA OF CHAOS bởi swishswish
3 bình chọn


25 quan tâm 0 trả lời
5 bình chọn


18 quan tâm 1 trả lời
Làm sao mình clear được màn huấn luyện "Counter Attack" trong game Era of Chaos?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 23/12/’19 trong MIGHT & MAGIC HEROES: ERA OF CHAOS bởi qvu
7 bình chọn


24 quan tâm 1 trả lời
Cách hoàn thành màn huấn luyện có tên là "Best Time" như thế nào?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 23/12/’19 trong MIGHT & MAGIC HEROES: ERA OF CHAOS bởi dohquan
8 bình chọn


41 quan tâm 2 trả lời
8 bình chọn


98 quan tâm 1 trả lời
14 bình chọn


82 quan tâm 2 trả lời
Đội hình nên sắp sếp như thế nào để đi map, đấu arena với đánh thành?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 15/12/’19 trong MIGHT & MAGIC HEROES: ERA OF CHAOS bởi huynam
7 bình chọn


14 quan tâm 1 trả lời
Mãi không tìm ra kho báu bí mật của Chapter 12 Sea of Ice?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 15/12/’19 trong MIGHT & MAGIC HEROES: ERA OF CHAOS bởi bingsu
7 bình chọn


23 quan tâm 1 trả lời
6 bình chọn


30 quan tâm 1 trả lời
Con này sao thấy nó yếu yếu, không biết chơi thế nào.

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 15/12/’19 trong MIGHT & MAGIC HEROES: ERA OF CHAOS bởi honsu
6 bình chọn


34 quan tâm 1 trả lời
4 bình chọn


33 quan tâm 0 trả lời
Làm sao đánh khi có 2 con Devil trong đội hình bên địch? Cứ mối lần bắt đầu là nó dịch chuyển tức thời tới con cung, không thì nó dùng phép đánh cũng nát.

[bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 13/12/’19 trong MIGHT & MAGIC HEROES: ERA OF CHAOS bởi crusader
9 bình chọn


59 quan tâm 2 trả lời
Mình rất thích chơi Vampire từ hồi Heroes 3 mà thấy bản mobile này hơi dở.

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 12/12/’19 trong MIGHT & MAGIC HEROES: ERA OF CHAOS bởi nemesis
5 bình chọn


11 quan tâm 1 trả lời
Ở phần Trial of Darkness trong màn 3.1 có 4 con vampire khó đánh quá. Làm sao để vượt qua?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 12/12/’19 trong MIGHT & MAGIC HEROES: ERA OF CHAOS bởi biggswedge
5 bình chọn


29 quan tâm 1 trả lời
Xin thông tin cần thiết để chơi hero Gelu trong game Might and Magic Heroes: Era of Chaos.

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 11/12/’19 trong MIGHT & MAGIC HEROES: ERA OF CHAOS bởi flyingmachine
8 bình chọn


26 quan tâm 1 trả lời
Làm sao để mình kiếm sách Book of Arms để nâng cấp quân lính vậy?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 9/12/’19 trong MIGHT & MAGIC HEROES: ERA OF CHAOS bởi camup76
6 bình chọn


15 quan tâm 1 trả lời
10 bình chọn


41 quan tâm 1 trả lời
Trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos, con này có nên nâng cấp để chơi không?

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 9/12/’19 trong MIGHT & MAGIC HEROES: ERA OF CHAOS bởi gelu007
9 bình chọn


14 quan tâm 1 trả lời
Con boss này mạnh quá, cứ đánh được nửa máu thì nó quạt cho một cái chết hết.

[bình luận/trả lời]
trả lời ngày 5/12/’19 trong MIGHT & MAGIC HEROES: ERA OF CHAOS bởi yamucha
Xem nhiều hơn, hãy nhấn vào tất cả đề tài thảo luận trong danh mục này .