menu search
sports_esports
Đội hình nên sắp sếp như thế nào để đi map, đấu arena với đánh thành?
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

2 Trả lời

Cái này tùy vào hero mà bạn dùng. Ví dụ như tôi dùng Gelu thì tôi cho 1 hàng sau là quân bắn trong đó có Marksmen và Wood Elf, còn hàng đầu tôi dùng lính thủ như Swordsmen và Centaur, cộng thêm một quân charger là Cavalier.

Đó là đội hình cơ bản, nhưng tùy vào quân địch mà điều chỉnh.
thumb_up_alt 0 thích
Nếu đấu trận mà mình được xem trước đội hình bên địch thì cứ sắp xếp để ngăn cản chỗ mạnh của nó, và tìm kiếm sơ hở mà bố trí. Nhìn chung, cứ thấy nó xếp thẳng một hàng dọc nhiều con thì nếu mình có con nào đánh 1 hàng như Green Dragon, Cyclops, hay Roc để tận dụng đanh được nhiều con 1 lúc. Nếu một hàng nào đó không có quân Defense thì mình xếp quân Charger để khi quân Charger mà đánh thắng thì sẽ xông thẳng tới hàng quân bắn từ xa của địch.

Nếu đấu giải Duel Of Heroes thì nên chú ý những điểm sau:

- Nếu bên kia cho một quân Charger thì mình bỏ một quân Defense để ngăn cản.

- Nếu bên địch bỏ ra 1 con Caster, để chắc ăn không nên bỏ nhiều quân thẳng hàng với nó để phòng trường hợp nó có quân Green Dragon hay Cyclops.

- Nếu bên nó bỏ một hàng không có quân Defense ngăn cản thì mình bỏ quân Charger đối diện
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...