menu search
sports_esports
Các cửa hàng như Arena, Campaigne... trong khu chợ Marketplace thì mình ưu tiên mua những món đồ gì?
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Mystical Store: dùng vàng để mua tất cả tài nguyên để nâng cấp unit. Mua Casting Crystal (nâng cấp artifact) nếu cần. Mua spell scroll nếu cần tích trữ.

Arena Store: Tất cả các mảnh shard bạn chưa lên 6 sao. Roc và Swordsman là 2 unit dễ lên sao nhất, nên chơi để đi map hay campaigne cho khỏe. Việc mua sách và tài nguyên không cần thiết lắm vì nếu cần sách bạn cứ phang Underworld cho đỡ phí.

Campaign Store: Mua mảnh shard cho đến khi nào lên được 6 sao (nếu chơi Efreeti). Sau đó, chuyển qua Casting stone.

Artifact Shop: Dành dụm để kiếm đồ cam. Ưu tiên cho món đồ Dragon Father. Bộ đồ Titan nếu cần thì unlock level 1 để hướng phép Sét miễn phí. Không nên mua các món đồ khác trừ khi bạn thực sự cần lắm để nâng cấp artifact.

Guild Store:  Mua hero shard để mở khóa 3 sao. Đặc biệt là Yog (hero chơi kháng phép đang được nhiều người chọn).

Champion Store: Bạn phải lựa chọn hero nào sẽ chơi. Luna sẽ hữu ích khi đánh Trials of Angels, còn Gelu thì đánh Crypt. Nếu chơi Rashka, thì ở Campaigne Store hãy mua Efreeti. Ryland là hero thủ nên ít hữu dụng.
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...