menu search
sports_esports
Mình cần phải tích bao nhiêu Soulstone để Awaken lên sao đỏ cho một đội quân?
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Muốn Awaken cho mỗi đội quân thì cần đá Soul Stone. Có tất cả 6 cấp sao đỏ.

Cấp 1: miễn phí (sau khi hoàn thành Mission 4)
Cấp 2: cần 20 Soul Stones
Cấp 3: cần 50 Soul Stones
Cấp 4: cần 100 Soul Stones

Cấp 5, cấp 6 chưa rõ nhưng dụ đoán sẽ như cấp số cộng (hoặc nhân). Có thể là 150, 200. Nhưng có khi nhà phát hành muốn người chơi mở hầu bao thì có thể đôn lên thành 200, 500 cũng nên.

Khi nâng lên sao đỏ thì sẽ tăng nhiều điểm thuộc tính, tăng luôn cấp roster.
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...