menu search
sports_esports
Kết hợp chơi Rồng Xương với hero nào hay với lính nào?
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Bone Dragon thuộc thành Necropolis thì chỉ nên chơi với hero và unit của thành này. Tính năng làm giảm morale của Bone Dragon không kết hợp được với các unit thành khác. Nếu đem vào đội hình sẽ cọc cạnh, không có sự kết dính, bổ trợ lẫn nhau.

Nếu quay được con này thì cứ chờ thêm một thời gian xem có nhiều lính thành Necropolis hay không. Đừng nâng cấp rồi không dùng bỏ phí.

Hero hay nhất kết hợp với Bone Dragon là Vidomina, tiếp theo là Sandro, sau nữa là Lord Hart. Bản phát hành bên Trung Quốc cho thấy sau này có thên Sandro phiên bản người nữa.

Chơi thành Necropolis thì đội hình chỉ thế thôi, mấy anh Defense đứng hàng đầu, Bone Dragon núp sau. Hai hàng dưới là Wight và Lich. Vampire và Black Knight thì tùy trường hợp mà sắp xếp có lợi, ví dụ có thể xuyên thẳng phía sau.

Đội hình mặc địch thủ có thể là Vampire và Black Knight mỗi người một mình ở hai biên.
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...