menu search
sports_esports
Có nhiều hero mình không chơi thì mình nên làm gì với chúng?
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

2 Trả lời

Với những hero không dùng đến, không nên dùng các sách phép (spell scrolls) để nâng cấp kỹ năng.

Ở phần Mastery, thì rehresh để có những mastery mang tính "global", tức là những mastery có tác dụng bổ trợ cho các hero khác. Ví dụ:

Scholar: Tăng knowledge cho tất cả các hero bạn có

Intelligence: Tăng power cho tất cả các hero bạn có

Offense: Tăng attack cho tất cả các hero bạn có

Về phần nâng cấp sao (Promote), khi hero đặt cấp sao 2* hoặc 3* thì sẽ có kỹ năng specialty mang tính "global". Kỹ năng specialty này có thể tăng sức mạnh của một loại lính nào đó, hoặc một loại phép thuật nào đó dù bạn không đem hero này vào trận. Tùy vào đội hình bạn chơi mà bạn cần quyết định có dùng các mảnh hero shard để promote hero lên 2* hay 3*.

Ví dụ:

Gelu level 3*: Tăng sát thương chí mạng của các lính bắn tầm xa Ranged (như Marksman, Wood Elf, Orc, Cyclops, Storm Elemental...) lên 200 điểm. Nếu bạn chơi các loại lính như vậy thì hãy promote Gelu lên 3 *.

Rashka (level 2*): Tăng sát thương của Efreeti lên 30%. Nên nếu bạn chơi Efreeti thì nâng Rashka lên 2*.

Adelaide (level 3*): Chi phí mana cho phép thuật nước (Water)  giảm 10%. Nếu bạn chơi 1 hero nào đó có sử dụng phép nước nhiều thì nên promote Adelaide lên 3 *, còn không thì bỏ qua.

Sir Mullich (3*): tăng tốc độ và sức tấn công quân Charger như Cavalier, Unicorn, Vampire

Mephala (3*): Máu quân Defense tăng 20%.

Roland (2*): Tăng sát thương và sát thương chí mạng quân thành Castle.

Lord Haart (2*): Tăng công Black Knight.

Sandro (3*): Giảm sát thương nhận được cho lính thành Necropolis.

Vidomina (3*): Tăng máu và sức tấn công của quân xương (Skeleton, Boen Dragon, Lich).

Kilgor (3*): Tăng máu Behemoth và tính năng tàng hình cho lính thành Stronghold.

Crag Hack (3*): Khi lính thành Stronghold máu giảm xuống dưới 60% thì kích hoạt kỹ năng Rampage (bình thường phải xuống dưới 35%).

Dracon (3*): Tăng công và thủ các loại lính Caster (Monk, Gog, Roc, Firebird, Green Dragon...)

Monere (2*): Tăng khả năng hút máu của lính Psychic Elemental lên 20%.

....

Bạn có thể đọc thông tin của tất cả các hero, nếu có dòng nào nhắc đến "still effective with no heroes on battlefield." thì điều đó có nghĩa là kỹ năng specialty đó có tác dụng dù bạn không đem hero đó ra trận đấu.
thumb_up_alt 0 thích
Nên sưu tầm càng nhiều hero càng tốt. Ngay cả khi bạn không nâng đủ cấp sao để đạt có được kỹ năng Specialty dạng Global, thì những kỹ năng Mastery (Dạng Global) cũng khá có ích. Cộng dồn các điểm này cũng làm hero chính của bạn mạnh lên.
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...