menu search
sports_esports
Theo gợi ý của game thì mình chơi hero Luna với các quân như Black Knight, Pikeman, Swordsman, Cavalier. Vậy một team hoàn chỉnh sẽ như thế nào?
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

2 Trả lời

Đánh màn Dwarven Tresury cần hero phép mạnh như Adeliade hoặc Luna. Có thể dùng mẹo để cho 1 bên lính mạnh, một bên lính yếu. Bên lính mạnh sẽ đánh đền tận cửa còn bên yếu thì khi chúng tụ lại một chỗ thì dùng phép mạnh để hốt.

Về unit thì do mấy con người lùn là lính Defense nên đội hình hay nhất là lính Attack để tận dụng hưởng lợi thế. Tốt nhất là các lính Attack có khả năng đánh tỏa: Devil, Naga, Goblin, Psychic Elemental. Cavalier thì trên lý thuyết không thích hợp lắm nhưng đánh cũng được. Còn Black Knight thì coi như trên cấp của Cavalier rồi. Black Knight cứ mỗi lần giết thì damage càng tăng, nên càng về sau chém rất ngọt.
thumb_up_alt 0 thích

Các hero và lính thích hợp nhất đánh nhà Dwarven Treasury là:

Hạng S

Hero: Luna, vì damage phép khá lớn

Unit: Devil, con này đánh có tạo ra phép chùm

Hạng A

Hero:  Rashka, Lord Hart

Unit: không

Hạng B

Hero: Adelaide, Solmyr, Roland, Catherine

Unit: Bone Dragon, Goblin

Hạng C

Hero: không

Unit: Stone Gargoyle, Psychic Elemental, Fire Elemental, Pikeman, Naga, Black Knight, Angel, Pit Fiend, Vampire

Hạng D

Hero: các hero còn lại (trừ Memphala)

Unit: Cavalier, Wolf Rider, Sprite, Hellhound, Griffin

Hạng Z

Hero: Memphala

Unit: Các loại lính thủ (tank) Defense

thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...