menu search
sports_esports
Trong Trials of Angels và một số màn Underground thường hay có đội hình có Devil, thậm chí có nhiều hơn một con Devil. Cách đánh những màn này như thế nào?
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Cách thứ 1: Nếu sợ Devil phá đám cung đằng sau thì tốt nhất là không mang cung, với lính chưởng phép vào trận. Nếu không có lính đánh tầm xa thì Devil cũng chỉ như các lính Attack khác thôi, nó sẽ đánh quân gần nói nhất.

Cách thứ 2: Đặt bẫy Devil. Dùng con Orc đặt ở vị trí mà con Devil sẽ đánh. Tốt nhất là đặt vị trí thẳng hàng với nó, và đặt ở hàng trên. Ở các vị trí bên dưới là lính tầm xa mai phục. Khi con Devil bay tới đánh con Orc, máu con Orc sẽ mất dưới 35% thì kích hoạt kỹ năng Rampage đánh hăng máu hơn.

Nếu không có con Orc thì phải lấy loại lính tầm xa nhiều máu thế vào vị trí đó.

Không đặt bẫy quá xa, vì lính mai phục có thể lao vào một trận chiến khác.
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...