menu search
sports_esports
Như tiêu đề.
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

2 Trả lời

Không như các món đồ item trong nhóm artifact tăng điểm tuyệt đối, điểm talent của unit tăng theo tỉ lệ %. Nghĩa là nếu bạn có chỉ số cao thì khi tăng điểm talent (theo %) thì mới có ý nghĩa. Điều này có nghĩa là về late game thì mới đáng lưu ý chuyện talent.

Nếu trong giai đạn đầu của game thì chỉ cần nâng tối thiểu level 1 lên level 2.

Ví dụ cho Talent Defense:

 • Level 1: 0%
 • Level 2: 10%
 • Level 3: 11%
 • Level 4: 12%
 • ...

Như vậy, từ Level 1 lên Level 2 có ý nghĩa thực sự, còn từ Level 2 --> Level 3 ---> Level 4 trở đi thì không có ý nghĩa nhiều.

Talent cho Ranged unit cũng tương tự

 • Level 1: 0%
 • Level 2: 5%
 • Level 3: 6%
 • Level 4: 7%

Talent cho Attack unit

 • Level 1: 0%
 • Level 2: 30%
 • Level 3: 31%
 • Level 4: 33%

Điều khác biệt có lẽ chỉ ở lính Charger khi tỉ lệ % giữa các level có phần chênh lệch hơn:

 • Level 1: 0%
 • Level 2: 30%
 • Level 3: 35%
 • Level 4: 40 %
 • Level 5: 45%

Như vậy, ngoại trừ lính Charger bạn có thể nâng cấp từ sớm, các loại unit còn lại thì chỉ cần nâng level 1. Sau này nâng sau cũng được vì chênh lệch không nhiều giữa các level ở thời điểm early game.

thumb_up_alt 0 thích
Lên tầm level 63-64 thì tất cả unit đều có thể lên màu cam và mở skill cuối cùng. Lúc này việc clear Trial of Angels dễ dàng hơn và là thời điểm tốt để lên talent cho những unit nòng cốt.
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...