menu search
sports_esports
Fire Primer hay Fire Flood, Red-hot Forbidden Spell hay Red-hot Insight,...?
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Nên chọn các tính năng mang tính chắc chắn.

Fire Prime vs Fire Flood

Cả 2 đều tăng damage. Fire Prime tăng thời gian, còn Fire Flood tăng chiều dài của tường lửa. Cái này cũng tùy chọn, tăng chiều dài tường lửa nếu đánh nhà Crypt tốt vì sẽ tăng được nhiều lính địch dính vào tường lửa. Nếu chọn chơi Gog để đánh PVP có thể chọn tăng thời gian để kết liễu nhanh một đội quân địch.

Red-hot Forbidden Spell vs Red-hot Insight

Fordiden Spell tăng sát thương cho Gog (10%), tăng gấp đôi nếu đánh địch đang bị cháy. Insight làm sát thương của Gog là sát thương chí mạng khi đánh lính địch đang bị đốt cháy. Như vậy, điều kiện kích hoạt Insight là địch phải đang bị cháy. Vì vậy, nếu trong team có rất nhiều lính có khả năng gây cháy thì chọn Insight. Còn nếu chỉ đơn thuần Gog phụ thêm vào team thì chọn Forbidden Spell cho chắc.

Inferno Vanguard vs Magic Weave

Cái này dễ chọn hơn. Inferno Vanguard sẽ hiệu quả khi team nhiều hoặc full lính thành Inferno. Nếu team có nhiều lính Caster thì chọn Magic Weave. Vậy cứ đếm số quân đoàn lính và chọn.

thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...