menu search
sports_esports
Nghe nói một số lính không thể quay được mà phải đợi event để mua?
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Bạn bấm vào trong nhà Altar, vào phần quay chìa khóa vàng, rồi click vào hình kính lúp. Ở trong đó có liệt kê danh sách lính có thể quay được cùng tỉ lệ rớt.

  • Castle: 7 con
  • Rampart: 7 con
  • Stronghold: 7 con
  • Necropolis: chỉ có 5 con, hiện đã khai mở con Mummy nhưng nó không nằm trong danh sách quay thì đây là lính phải đợi event mới có. Ngoài ra Lich và Black Knight cũng là để dành bán!!!
  • Inferno: 7 con
  • Tower: 6 con, không hiểu sao lại không liệt kê con Genie vào danh sách này. Có khả năng khả năng bơm máu quá ghê
  • Dungeon: hiện chỉ có quay Triglodyte, Hapry, Minotaur, Black Dragon. Dường như Medusa và hero Sephinroth sẽ cùng ra một đợt event
  • Tower: Chỉ có Sprite, Storm Elemental, Ice Elemental và Psychic Elemental. Đây là lý do mà nhiều người chơi muốn kiếm con Fire Elemental và Earth Elemental hoài không thấy. Firebird cũng vậy.
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...