menu search
sports_esports
Ví dụ như trong event summon Angel, mình cần bao nhiêu gem để chắc có 1 con?
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Cần nhẩm nhanh thì cứ nhìn vào các kết quả quay, mỗi lần quay 10 cái thì thấy toàn dao động từ 10-15 mảnh token. Một con SSR = 80 mảnh nên nếu lấy số ở giữa là 13 thì (80/13)*2700 = 17232 kim cương.

Nếu tính kỹ hơn 1 chút thì min khoảng 13500, max khoảng 27000 kim cương.
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...