menu search
sports_esports
Các bác cho e hỏi làm thế nào để mở nv lore của tướng.
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Lore là phần người chơi tự khám phá. Nếu bạn muốn mở khóa lore của một hero thì cứ dùng hero đó trong mọi hoạt động thì sẽ mở khóa, đặc biệt là sau này nếu game thêm lore cho các hero khác. Các hình thức mở khóa nhìn chung khá giống nhau.

Catherine Lore

 • Lore 1: Có Catherine
 • Lore 2: Hoàn thành map chính của Catherine (Chapter 4) và đánh màn cuối mà không có sự hỗ trợ của guardian angel (con NPC của map, chứ không phải lính Angel của bạn)
 • Lore 3: Đào kho báu trong Campaign.
 • Lore 4: Catherine lên 3 sao
 • Lore 5: Dùng combo hero Catherine và lính Swordsman đánh màn cuối Campaign 5 lần mà Swordsman không chết.


Solmyr Lore

 • Lore 1: Có Solmyr
 • Lore 2: đào 2 kho báu trong Campaign.
 • Lore 3: Dùng Solmyr giết các hero địch trong Guild Adventure  40 lần. Tốt nhất là xuống lòng đất trong Underground của Guild Adventure, chỗ có mấy cái thành mà đánh cho nhanh.
 • Lore 4: Tìm đồ artifact trong Campaign và chọn về phe Angel (Supporting the Angel) 2 lần.


Rashka Lore

 • Lore 1: có Rashka
 • Lore 2: Đánh màn Underground với tổng sát thương 1 triệu với phép của Rashka.
 • Lore 3: Chiến thắng  Duel of Heroes 7 lần bằng Rashka.
 • Lore 4: Có 2 kỹ năng Mastery màu tím như đúng gợi ý.
 • Lore 5: Đánh màn cuối Campaign với Rashka và Efreeti 10 lần. Efreeti không được chết.

Crag Hack Lore

 • Lore 1: Có Crag Hack
 • Lore 2: Giết 30 người trong Guild Adventure.
 • Lore 3: Cướp bến tàu 10 lần.
 • Lore 5: Làm nhiệm vụ Campaign thì chọn về phe của Devil. Chú ý khi chọn phe Devil thì con Devil sẽ nổi loạn và đánh lại bạn. Bạn cần chiến thắng (có lẽ điều kiện cũng là phải bằng Crag Hack).

Vidomina Lore

 • Lore 1: Có Vidomina
 • Lore 2: Thắng Duel of Champions 15 lần ở cấp Master hoặc cao hơn với Vidomina.
 • Lore 3: Giết 20 người trong Guild Adventure
 • Lore 4: Thắng Duel of Heroes 10 lần với Vidomina.
 • Lore 5: Thắng màn cuối Campaign với Vidomina và lính Skeleton.


Yog Lore

 • Lore 1: Có Yog
 • Lore 2: Đào 1 kho báu trong Campaign
 • Lore 3: Đào 3 kho báu trong Campaign
 • Lore 4: Yog lên 2 sao.
 • Lore 5: Thắng màn cuối Campaign với Yog và lính Cyclops (Cyclops không chết).

Mephala Lore

 • Lore 1: Có tướng Mephala.
 • Lore 2: Đào một kho báu trong Campaign.
 • Lore 3: Thắng 20 lần bằng Mephala trong Duel of Champions.
 • Lore 4: Có 2 kỹ năng Mastery màu tím đúng như gợi ý.
 • Lore 5: Dùng Mephala và lính Pegasus đánh thắng màn cuối Campaign 10 lần mà Pegasus không chết.
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...