menu search
sports_esports
Như tiêu đề.
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Nếu game thiết kế chuẩn hơn thì lính Ranged gây thương vật lý, trong khi Caster thì gây damage phép. Nhưng game này lại thấy con Cyclops và Storm Elemental lại có cast phép.

Lính Ranged có thể boost sát thương bởi phép Precision, và nhìn chung là sát thương vật lý nên nếu địch có thủ phép mạnh thì cũng không ảnh hưởng gì. Trong khi đó, Caster có thể có sát thương từ phép do dó nó cast ra.

Lính Caster nhìn chung có kháng phép nội tại, còn lính Ranged thì không.

Lính Caster nhìn chung đánh chậm hơn lính Ranged.

Chọn lính nên xem mình chơi hero gì mà chọn. Nếu bạn chơi Dracon mà mang lính Ranged vào thì như không.

Trong trường hợp hoàn toàn không ràng buộc bởi hero thì có lẽ nên đem lính Caster vì dù sao cũng có khả năng thủ phép vì hầu hết người chơi hiện tại đều chơi phép, hoặc mix. Chứ chơi thuần damage vật lý ít. Hero thuần vật lý chỉ có Crag Hack, Yog, Kilgor. Hướng chơi Yog chẳng qua là để đối đầu với hero phép.
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...