menu search
sports_esports
Như tiêu đề.
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Kim cương chỉ nên dùng vào quay lấy trang bị trong nhà Astrologer và mua một vài loại lính là bạn không thể có được bằng việc triệu hồi.

Quay lấy trang bị sẽ làm bạn không bị tình trạng thọt damage. Đây là thứ duy nhất thực sự hiệu quả của việc dùng gem.

Một vài loại lính bình thường không triệu hồi được trong nhà Altar nhưng nó có thể xuất hiện trong một số mini-event, ví dụ như con lính Fire Elemental có thế mua từng mảnh giá 70 kim cương/token.

Không nên dùng kim cương mua chìa khoá vàng. Đây là thứ hút tiền của nhà phát hành. Thay vào đó bạn nên tích kin cương vào event triệu hồi và tích chìa khoá vàng free và mở 10 lần một.
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...