menu search
sports_esports
Trong màn đánh rồng Rust Dragon, cũng như một vài màn khác cần lính biết bay. Vậy những con lính nào được xem là biết bay. Những con có cánh mà mình thấy nó bay thì chắc chắn rồi. Nhưng những con như Vampire, hay con Imp có phải là lính bay hay không?
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Khi đánh rồng Rust Dragon thì game chỉ gợi ý vài con lính biết bay thôi, nhưng trong đánh map phần Conflux Plane thì rõ hơn. Những loại lính bay trong game này gồm:

 • Griffin
 • Angel
 • Pegasus
 • Green Dragon
 • Roc
 • Bone Dragon
 • Imp
 • Stone Gargoyle
 • Harpy
 • Manticore
 • Black Dragon
 • Sprite
 • Firebird
 • Magic Airship
 • Serpent Fly
 • Wyvern

Vampire có vẻ như không tính làm lính bay, nhưng con Imp thì có.

thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...