menu search
sports_esports
Theo thông tin mới cập nhật thì Behemoth được awaken. Vậy thì đội hình Kilgor với Behemoth thì làm sao đỡ nổi?
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Trước mắt có thể sẽ là khá mạnh, nhưng rồi game cũng có thể cho các lính khác awaken để cân bằng lại.
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...