menu search
sports_esports
Như tiêu đề.
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Các kỹ năng Specialty của Kilgor chỉ buff cho lính của thành Stronghold và đặc biệt là con lính Behemoth. Ngoài ra, phép chính (ultimate) của Kilgor là Unyielding Will cũng buff cho lính thành Stronghold (khả năng hồi máu) nên vì thế đội hình cho Kilgor là full lính thành Stronghold (Behemoth, Cyclops, Roc, Ogre, Orc, Wolf Rider, Goblin).

Hiện tại game chưa thấy con lính thứ 8 nên bạn có thể bỏ vào bất cứ con gì mạnh nhất bạn có. Đội hình này có thể cho thêm con Dwarf của thành Rampart sẽ nâng máu cao hơn nữa. Nếu muốn thêm công, có thể xem bỏ vào Vampire để trở thành team siêu hồi máu.

Trong đấu PVP, bạn cứ mang nguyên đội Stronghold vào trận.

Trong clear map, thì đôi khi cần một vài thay đổi tùy theo đội hình của địch, nhưng Behemoth, Ogre, Goblin thì đừng nên bỏ.

==/==

Về cầu hỏi chọn lính, bạn dựa theo đội hình "mẫu" rồi điều chỉnh dần. Ví dụ, nếu hiện tại bạn đang có lính Castle, chưa có lính Stronghold thì cứ dùng tạm, và thay dần.

Giữa aptitute, cấp sao, và total power thì nên chọn total power, sau đó là cấp sao và aptitude cuối.
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...