menu search
sports_esports
Những hero này mình có thể có được mà không phải mua không?
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Những hero này có thể có được thông qua các event nhưng khá khó.

Ví dụ như Kilgor từng xuất hiện trong event Lễ phục sinh Easter. Mình có 9/30 mảnh. Nhà phát hành luôn gài thế phải nạp 1 ít thì mới có thể trọn vẹn 30 mảnh. Nếu không bạn phải chờ nhiều event gom lại, hoặc một event lớn nào đó mà có thể lấy được rất nhiều mảnh.

Roland được biết đến một hero sẽ được free thông qua event, tức là dễ hơn Kilgor như event vừa rồi.

Những hero khác thì không rõ, nhưng có thể phỏng đoán là sẽ có vào một ngày xa xăm nào đó!
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...