menu search
sports_esports
ví dụ: hồi sinh của angel, bơm máu của monk...
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Trong mô tả thì chỉ ghi là miễn nhiễm sát thương phép được thực hiện bởi hero bên địch. Mình có test thử đánh với đội hình bên địch có tướng Jeddite cùng với lính Monk và Black Dragon.

Trong trận đấu vẫn thấy Black Dragon có hồi máu, nhưng không dám chắc là Black Dragon được hồi máu từ phép của Jeddite/ Monk hay tự hồi máu vì Black Dragon cũng có skill tự hồi máu.

Trong trận đấu thấy Black Dragon vẫn bị làm choáng bởi Angel bên mình. Phỏng đoán là cũng có khả năng được hồi sinh bởi Angel.
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...