menu search
sports_esports
Như tiêu đề.
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

3 Trả lời

Bạn hưởng bonus của roster nhiều nhất khi roster của bạn full thành viên. Một roster chỉ có 6 slot, trong khi một team của bạn cần 8 người.

Cái thực sự bạn cần là một roster full thành viên, vì thế nếu bạn chơi 2 faction thì chỉ cần mở khóa 2 roster full (dùng kim cương để mở).

Nếu bạn chơi đội hình gồm lính thuộc 3 faction, bạn cần 3 roster full thành viên, như vậy sẽ tốn nhiều kim cương để mở hơn.

Nói tóm lại, nếu bạn chơi nhiều lính thuộc nhiều faction thì bạn muốn bonus đầy đủ thì phải mở khóa full tất cả các roster đó.

Vấn đề giới hạn 2 faction ở đây là để bạn đỡ tốn kim cương, chứ không phải nếu bạn chơi 2 faction sẽ được buff mạnh hơn.
thumb_up_alt 0 thích
Nếu khéo léo sắp xếp thì chơi 3 faction vẫn có thể chỉ cần 2 roster mở khóa full. Ví dụ, bạn chơi faction Stronghold nhưng có thêm Angel (thành Castle) và Naga (thành Tower). Bạn có thể mở khóa full thành Stronghold và cho 6 unit vào. Kế đó bạn mở khóa roster Offensvie (dành cho lính Attack) rồi bỏ vào Angel, Naga, và Goblin, cộng vài lính bạn không dùng cho đủ thành viên roster này.
thumb_up_alt 0 thích
Không nhất thiết roster cho unit của bạn phải luôn là roster theo faction. Bạn có thể kết hợp roster theo faction với roster theo nghề nghiệp của lính.

Ví dụ: Bạn chơi Sandro với những con lính gồm Bone Dragon, Dread Knight, Lich, Wight, Skeleton, Mummy, Earth Elemental, Vampire. Bạn có thể bỏ Bone Dragon, Dread Knight, Lich, Wight, Vampire, Mummy vào roster Necropolis. Con lính Earth Elemental lạc loài còn lại nếu bạn bỏ vào roster Conflux đôi khi bạn không có đủ loại lính, thì bạn cho thể cho nó (và con Skeleton) vào roster Defense cho nó dễ. Như vậy, bạn cần mở khóa roster Necropolis và Defense.
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...