menu search
sports_esports
Bộ đồ Dragon Father chưa hoàn chỉnh. Giá đổi khá đắt (6k) nên không biết có đáng để đổi hay không?
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Nếu có event hay chợ Free Market mà cho đổi như thế này thì nên mua. Nếu bạn quay đồ artifact hàng ngày trong nhà Astrologer thì cũng sẽ mất rất lâu mới có đồ vàng. Đó là chưa kể đồ vàng chưa chắc đã là đồ Dragon Father. Mà dù có là đồ Dragon Father cũng chưa chắc đã là món mà bạn đang thiếu.
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...