menu search
face
Giờ có nên chơi lại Walking Dead khi được awaken lên thành Zombie?
thumb_up_alt 0 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Nhìn chung thì những lính được awaken thì nên chơi. Những skill awaken mới của Walking Dead cũng được.

Kỹ năng "Infectous Desease" làm mọi lính cận chiền Necropolis có khả năng gây sát thương (dạng aura) vào đầu trận, như thế giúp gắn kết Walking Dead với đội hình Necropolis tốt hơn.

Kỹ năng "Macabre Feast" làm hồi máu Walking Dead khi lính địch chết. Nếu quả thực Walking Dead máu nhiều thì sẽ rất khủng, vì kỹ năng này khá giống của Behemoth.

Như vậy, có thể thể thấy bản awaken sẽ làm Walking Dead thủ tốt hơn. Nếu bạn thiếu lính thủ thì dùng.
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...