menu search
sports_esports
Như tiêu đề.
thumb_up_alt 1 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Necropolis: Sandro

Inferno: Xeron

Tower: Astral

Castle: Roland

Stronghold: Kilgor

Dungeon: Dragon Mutare. Đúng ra Mutare là leader nhưng Dragon Mutare mới thực sự là phiên bản chơi late game.

Rampart: chưa rõ tên, hình như là Gem hay Medolia

Fortress: Tazar ( dự đoán theo gốc Heroes 3)

Conflux: Thực sự không chắc Ciele có phải trùm hay không.
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...