menu search
sports_esports
Như tiêu đề.
thumb_up_alt 1 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Hiện thời để up sao cho các hero dạng premium như Sandro, Kilgor, Astral thì chỉ có cách dùng Universal Hero token mà bạn có thể tích góp mua từ trong shop, và kiếm thêm trên Guild Adventure.

Thỉnh thoảng có event đổi điểm lấy Universal Hero token thì bạn chú ý ưu tiên hơn.
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...