search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

2 bình chọn
u/

3 Trả lời

0 bình chọn
Cái này chủ yếu là phỏng đoán dựa trên phiên bản của CN do Tencent phát hành. Lộ trình game thì cứ ra phiên bản tăng cường của lính. Hero nào có nhiều lính được tăng cường thì sẽ mạnh.

Ở thời điểm hiện tại bên CN thì Astral đang chiếm ưu thế, sau là Dragon Mutare. Nếu game vẫn còn người chơi và không ai phiền hà kêu ca gì, thì có thể coi đây là hero đỉnh nhất cho game. Nhưng giả sử game thủ có ý kiến ý cò là hero này overpowered thì nhà phát hành lại buff hero này, rồi nerf hero kia. Tất cả các game khác cũng vậy thôi như DotA2 hay LoL, hay bất kỳ game online nào cũng vậy.
u/
0 bình chọn
Nếu bạn có ý định đua top Arena thì không lẽ bạn không đấu Battle of the Gods? Đấu Battle of the Gods, bạn cần tới 3 hero.

Nếu chỉ có hero thôi thì chưa đủ, cần cả 1 mớ lính đi kèm.

Ở server của mình hiện tại mình cũng có cảm giác hero nào cầm nhiều lính mạnh thì sẽ thắng. Human Sandro cầm Behemoth, Bone Dragon, Wight, Lich, Skeleton, Black Dragon mà thắng dễ trước Dragon Mutare với Green Dragon, Black Dragon, Angel, Manticore, Minotaur, Pegasus. Hay như Xeron mà chỉ hơn Yog chút xíu. Hiện tại đấu giải mà chẳng thấy mặt mũi Astral đâu. Mình nghĩ sau này khi con Giant được awaken lên thành Titan hay game bổ sung con Magic Airship thì Astral mới lên ngôi.
u/
0 bình chọn
Sandro: buff đều lính Necropolis và lính Necropolis buff ngược lại Sandro, nhưng nhìn chung hiệu ứng buff của cả chiều không mạnh. Bone Dragon và Black Knight là SSR.

Xeron: buff chính Archdevil, buff phụ lính thành Inferno. Hiện chỉ Archdevil là SSR, chưa rõ lính thứ 8 là thế nào.

Astral: buff đều lính thành Tower có kỹ năng Magic Awakening. Naga, Giant là SSR. Genie tuy chỉ là SR nhưng cũng thuộc hàng hiếm. Chưa rõ lính thứ 8 mạnh yếu ra sao.

Kilgor: buff chính Behemoth, buff phụ lính thành Stronghold. Hiện chỉ có Behemoth là SSR.

Roland: buff chính thành Castle. Chỉ có Angel là SSR.

Dragon Mutare: buff chính 3 con: Green Dragon, Black Dragon, Red Dragon, buff phụ lính Dungeon. Lính bay cũng buff cho 3 con chính.

Gem: buff chính lính thành Rampart. Chỉ có Green Dragon là lính SSR.

Nếu nhìn mặt bằng lính SSR thì sẽ thấy Dragon Mutare, Astral có lợi thế. Tiếp sau là Sandro. Nếu những thành khác mà nhà phát hành không bổ sung lính khủng bù vào thì sẽ thiếu cân bằng game.
u/
Game, game nữa, game mãi.