menu search
sports_esports
Zombie, Mummy và một số lính thành Fortress sắp ra có thể đánh ra trạng thái Disease. Tác dụng của nó như thế nào?
thumb_up_alt 3 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Chính xác thì con Walking Dead hay Zombie không có khả năng gây hiệu ứng Disease. Chỉ là tên gọi của khả năng Awakening có dính chữ 'Disease' trong đó.

Chỉ có Mummy và vài con lính thành Fortres là có hiệu ứng này. Theo mô tả thì "Disease": decrease healing 50%, tức là hiệu ứng bệnh dịch làm giảm 50% hiệu ứng hồi máu. Điều này có nghĩa là nếu phe địch có skill hồi máu được 1000 điểm HP thì sẽ chỉ còn 500 điểm.

Hiệu ứng 'Disease' này nó không tự làm địch mất máu như hiệu ứng "Bleeding".
thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...