search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

2 bình chọn
u/
Nhờ các bạn tư vấn giúp

1 Câu trả lời

1 thích
Với Dragon Mutare, sau này dường như sẽ dùng phép Time Stop (chiêu của Sir Mullich) hoặc phép Petrification (chiêu của Sephinroth/Jeddite). Time Stop dường như là phép được hầu hết late game lựa chọn. Pretrification có lẽ chỉ thích hợp cho Dragon Mutare vì thường trong team sẽ có con Medusa. Nhưng hiện tại dường như 2 phép này chưa có trong Store. Bạn nên chờ cho đến khi có những phép trên. Hiện tại có thể mức độ hồi mana của bạn có giới hạn nên đôi khi thêm 1 phép mới vào cũng có thể không có ích vì đơn giản là bạn có mana đâu mà cast phép.

Mình nghĩ bạn có thể xài tạm phép Bloodlust.

Với Kilgor, tướng này chỉ số knowledge thấp nên hồi mana cũng sẽ thấp nên sau này Kilgor dường như sẽ lựa chọn một loại phép dạng thụ động (passive), phép này làm giảm hồi mana (có lẽ là phép thụ động dạng debuff). Hiện tại loại phép này chưa xuất hiện. Nên với Kilgor có thể bạn không cần bỏ thêm phép vào. Thực ra với Kilgor chỉ có chiêu Ultimate và Bloodlust là có ý nghĩa. Chiêu đánh phép sát thương không nên dùng.

Nếu bạn muốn dùng phép thứ 5 bây giờ, có lẽ phép Mirth là khả thi vì chi phí mana thấp. Prayer về tác dụng thì cũng hợp với lối chơi của Kilgor nhưng tốn mana nhiều. Nếu bạn bỏ vào Spell Mark chỉ sợ chiêu Ultimate không đủ mana mà phải chờ.
u/
Mutare đúng là thiếu mana thật, nhưng Kilgor lên 4* giảm nửa mana chiêu cuối nên mình k0 thấy thiếu. Chắc mình sẽ dùng Mirth cho kinh tế. Cám ơn bạn.
Game, game nữa, game mãi.