menu search
sports_esports
Nhờ các bạn tư vấn giúp
thumb_up_alt 2 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Với Dragon Mutare, sau này dường như sẽ dùng phép Time Stop (chiêu của Sir Mullich) hoặc phép Petrification (chiêu của Sephinroth/Jeddite). Time Stop dường như là phép được hầu hết late game lựa chọn. Pretrification có lẽ chỉ thích hợp cho Dragon Mutare vì thường trong team sẽ có con Medusa. Nhưng hiện tại dường như 2 phép này chưa có trong Store. Bạn nên chờ cho đến khi có những phép trên. Hiện tại có thể mức độ hồi mana của bạn có giới hạn nên đôi khi thêm 1 phép mới vào cũng có thể không có ích vì đơn giản là bạn có mana đâu mà cast phép.

Mình nghĩ bạn có thể xài tạm phép Bloodlust.

Với Kilgor, tướng này chỉ số knowledge thấp nên hồi mana cũng sẽ thấp nên sau này Kilgor dường như sẽ lựa chọn một loại phép dạng thụ động (passive), phép này làm giảm hồi mana (có lẽ là phép thụ động dạng debuff). Hiện tại loại phép này chưa xuất hiện. Nên với Kilgor có thể bạn không cần bỏ thêm phép vào. Thực ra với Kilgor chỉ có chiêu Ultimate và Bloodlust là có ý nghĩa. Chiêu đánh phép sát thương không nên dùng.

Nếu bạn muốn dùng phép thứ 5 bây giờ, có lẽ phép Mirth là khả thi vì chi phí mana thấp. Prayer về tác dụng thì cũng hợp với lối chơi của Kilgor nhưng tốn mana nhiều. Nếu bạn bỏ vào Spell Mark chỉ sợ chiêu Ultimate không đủ mana mà phải chờ.
thumb_up_alt 1 thích
Mutare đúng là thiếu mana thật, nhưng Kilgor lên 4* giảm nửa mana chiêu cuối nên mình k0 thấy thiếu. Chắc mình sẽ dùng Mirth cho kinh tế. Cám ơn bạn.


Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...