search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

2 bình chọn
u/
Dear banghoi.com,

Xin được hướng dẫn làm lore của Gelu.

Trân trọng!

3 Trả lời

2 bình chọn
Hiện mình thấy Lore 2 của Gelu cần Gelu đánh thắng màn Underground Chapter 7. Màn này đỏi hỏi Gelu 3 sao nhé và đòi đánh cả 5 cửa và không dùng sweep.

Lore tiếp theo là đòi hỏi có Gelu phải có Mastery giống như gợi ý. Không rõ là phải có cả 4 masteries nữa hay không. Như Mephala thì chỉ cần 2.

Chưa rõ khám phá phần tiếp theo, nhưng phỏng đoán là đào kho báu, hoặc đánh màn 15 trong Campaign, hoặc cũng có thể là đánh Duel of Champions, Duel of Heroes. Nếu khám phá trúng lần đầu thì màn hình sẽ báo.
u/
Xin cám ơn bạn. Lore 3 là 4 cái màu tím ko cần Recommand. Lore 4 là đánh 10 trận DoC ở bậc Master hoặc hơn (chắc ko làm nổi). Lore 5 thì mình cũng ko biết làm.
1 thích
Lore 3 của Gelu là "Have 4 purple Gelu masteries at the same time", nên có lẽ hiểu là Gelu có cùng lúc 4 masteries màu tím. Không nhắc đến là phải là "recommended" hay không, nếu mà phải giống như "recommended" thì quá khó, không thực tế.
u/
1 thích
1. Có Gelu

2. Dùng Gelu 3 sao đánh hết Underground level 7 (không được sweep)

3. Dùng Gelu đánh thắng 10 trận Duel of Champion từ cấp Master trở lên

4. Quay ra 4 skill tím cho Gelu

5. Dùng Gelu và Maskmen + Wood Elf đánh thắng màn 15 của Campain 15 lần, Maskmen + Wood Elf không được chết.

Số 4 thì vip 9 trở lên làm nhàn hơn, mình mất khoảng 500 gem cho vụ này. Còn số 5 mà gặp thằng nào dùng Xeron hoặc Solmyr thì xác định vừa đánh vừa khóc :))
u/
Game, game nữa, game mãi.